Inhoud - Index


API - Inhoud

Index Meldingen

 

Inhoud

Sessiebeheer

Algemene functies

Instellingen

Artikelen

Artikelvoorraad

Relaties

CRM

Machines

Inkoop

Verkoop

Administratie

Klantbestellingen

Online werkbonnen  

Urenregistratie

Webshops

Apps

 

Sessiebeheer

logIn - Inloggen

logOut - Uitloggen

reload - Alle instellingen opnieuw laden

 

Algemene functies

status - API-Status

version - API-versiegegevens

license - Licentiegegevens

user - Gebruikergegevens

users - Gebruikers van een applicatie

 

Instellingen

listbox - Regels van een keuzelijst

vehicles - Wagenpark

programSettings - Programma-instellingen

userSettings - Gebruikerinstellingen

employees - Medewerkers

employeeSettings - Medewerkerinstellingen

currencies - Valutasoorten

vatGroups - BTW-groepen

priceTypes - Prijssoorten

productFieldTypes - Artikelveldsoorten

productFieldGroups - Artikelveldgroepen

productFieldDefinitions - Artikelvelddefinities

addressTypes - Adressoorten

workOrderProcessingStatuses - Reparatieverwerkingsstatussen

workOrderSettings - Reparatie-instellingen

orderStatuses - Orderstatussen

orderProcessingStatuses - Orderverwerkingsstatussen

noteTypes - Notitiesoorten

noteStatuses - Notitiestatussen

emailCategories - Outlook-categorieën

emailTexts - E-mailteksten bij een activiteit

 

Artikelen

product - Artikel

products - Alle artikelen

productSearch - Artikelen zoeken

productUpdates - Gewijzigde artikelen

productUpdateCodes - Artikelcodes van gewijzigde artikelen

acceptProduct - Artikel aanmaken

updateProduct - Artikel bewerken

updateProductSupplierIndex - Artikelleveranciervolgnummer wijzigen

cancelProductSupplier - Artikelleverancier verwijderen

productConfiguration - Artikelconfiguratie

productAccessories - Artikelaccessoires

productAttachment - Artikelbijlage

productAttachments - Bijlagen bij een artikel

productBrand - Artikelmerk

productBrands - Artikelmerken

productBrandSearch - Artikelmerk zoeken

acceptProductBrand - Artikelmerk aanmaken

updateProductBrand - Artikelmerk bewerken

cancelProductBrand - Artikelmerk verwijderen

productGroup - Artikelgroep

productGroups - Artikelgroepen

productGroupSearch - Artikelgroep zoeken

acceptProductGroup - Artikelgroep aanmaken

updateProductGroup - Artikelgroep bewerken

cancelProductGroup - Artikelgroep verwijderen

productDiscountGroup - Artikelkortingsgroep

productDiscountGroups - Artikelkortingsgroepen

acceptProductDiscountGroup - Artikelkortingsgroep aanmaken

updateProductDiscountGroup - Artikelkortingsgroep bewerken

cancelProductDiscountGroup - Artikelkortingsgroep verwijderen

productUnit - Artikeleenheid

productUnits - Artikeleenheden

productUnitSearch - Artikeleenheid zoeken

acceptProductUnit - Artikeleenheid aanmaken

updateProductUnit - Artikeleenheid bewerken

cancelProductUnit - Artikeleenheid verwijderen

productVariations - Artikelvariaties

variationProduct - Artikelvariatie

 

Artikelvoorraad

productStock - Artikelvoorraad

productStocks - Voorraad van alle artikelen

productStockUpdates - Voorraadwijzigingen

updateProductStockList - Voorraad van een aantal artikelen

 

Relaties

relation - Relatie

relations - Relaties

relationSearch - Relatie zoeken

relationUpdates - Gewijzigde relaties

acceptRelation - Relatie aanmaken

updateRelation - Relatie bewerken

cancelRelation - Relatie verwijderen

relationAttachment - Bijlage bij een relatie

contact - Contactpersoon

contactSearch - Contactpersoon zoeken

acceptContact - Contactpersoon toevoegen

updateContact - Contactpersoon bewerken

cancelContact - Contactpersoon verwijderen

address - Adres

acceptAddress - Adres toevoegen

updateAddress - Adres bewerken

cancelAddress - Adres verwijderen

customerCustomerGroup - Bedrijfssoort bij een relatie

acceptCustomerCustomerGroup - Bedrijfssoort aan een relatie toevoegen

updateCustomerCustomerGroup - Bedrijfssoort bij een relatie bewerken

cancelCustomerCustomerGroup - Bedrijfssoort bij een relatie verwijderen

customerGroup - Bedrijfssoort

customerGroups - Bedrijfssoorten

customerGroupSearch - Bedrijfssoort zoeken

overallSalesPriceAgreements - Contante prijsafspraken

customerSalesPriceAgreements - Prijsafspraken met klanten

customerGroupSalesPriceAgreements - Prijsafspraken met bedrijfssoorten

customerProductPrice - Prijs en korting van een artikel

updateCustomerProductsPrice - Prijs en korting van meerdere artikelen

 

CRM

note - Notitie

notes - Notities

notesRelation - Notities van een relatie

outstandingNotes - Openstaande notities

outstandingNotesRelation - Openstaande notities van een relatie

outstandingNotesEmployee - Openstaande notities van een medewerker

updateNote - Notitie bewerken

email - E-mail

emails - E-mails

outstandingEmails - Openstaande e-mails

outstandingEmailsCategory - Openstaande e-mails in een categorie

updateEmail - Categorie van een e-mailbericht bijwerken

salesOpportunity - Verkoopkans

salesOpportunities - Verkoopkansen

activeSalesOpportunitiesStatus - Actieve verkoopkansen met een status

 

Machines

machine - Machine

machines - Machines

workOrder - Reparatiebon

workOrders - Reparatiebonnen

workOrdersStatus - Reparatiebonnen met een verwerkingsstatus

activeWorkOrders - Nog niet gereed gemelde reparatiebonnen

activeWorkOrdersEmployee - Nog niet gereed gemelde reparatiebonnen van een monteur

outstandingWorkOrders - Nog niet afgehandelde reparatiebonnen

workOrderAttachment - Bijlage bij een (online) reparatiebon

acceptWorkOrderAttachment - Bijlage toevoegen aan een (online) reparatiebon

cancelWorkOrderAttachment - Bijlage verwijderen bij een (online) reparatiebon

workOrderAttachments - Alle bijlagen bij een (online) reparatiebon

 

Inkoop

purchaseOrders - Bestelbonnen

 

Verkoop

customerOrder - Orderbevestiging

customerOrders - Orderbevestigingen

activeCustomerOrders - Openstaande orderbevestigingen

activeCustomerOrdersStatus - Openstaande orderbevestigingen met één orderstatus

deliveryNote - Verzendbon

deliveryNotes - Verzendbonnen

activeDeliveryNotes - Te faktureren verzendbonnen

salesInvoice -Verkoopfaktuur

salesInvoices -Verkoopfakturen

outstandingSalesInvoices -Openstaande verkoopfakturen

salesInvoicesRelation -Verkoopfakturen van een klant

outstandingSalesInvoicesRelation - Openstaande verkoopfakturen van een klant

quotation - Offerte

quotations - Offertes

quotationsStatus - Offertes met een bepaalde status

quotationsEmployee - Offertes van een medewerker

quotationsRelation - Offertes voor een relatie

activeQuotationsStatus - Actuele offertes met een bepaalde status

activeQuotationsEmployee - Actuele offertes van een medewerker

activeQuotationsRelation - Actuele offertes voor een relatie

 

Administratie

purchaseInvoices - Inkoopfakturen

outstandingPurchaseInvoices - Openstaande inkoopfakturen

salesPayment - Verkoopbetaling

salesPayments - Verkoopbetalingen

 

Klantbestellingen

preliminaryCustomerOrder - Klantbestelling

preliminaryCustomerOrders - Klantbestellingen

acceptPreliminaryCustomerOrder - Klantbestelling aanmaken

updatePreliminaryCustomerOrder - Klantbestelling bewerken

cancelPreliminaryCustomerOrder - Klantbestelling verwijderen

 

Online werkbonnen

onlineWorkOrder - Online werkbon

onlineWorkOrders - Online werkbonnen

acceptOnlineWorkOrder - Online werkbon aanmaken

updateOnlineWorkOrder - Online werkbon bewerken

cancelOnlineWorkOrder - Online werkbon verwijderen

 

Urenregistratie

activity - Activiteit

activities - Activiteiten

acceptActivity - Activiteit aanmaken

updateActivity - Activiteit bewerken

cancelActivity - Activiteit verwijderen

employeeActivity - Medewerkeractiviteit

employeeActivities - Medewerkeractiviteiten

acceptEmployeeActivity - Medewerkeractiviteit toevoegen

updateEmployeeActivity - Medewerkeractiviteit bewerken

cancelEmployeeActivity - Medewerkeractiviteit verwijderen

entries - Boekingen

employeeEntries - Boekingen van een medewerker

updateEmployeeEntries - Boekingen van een medewerker bijwerken

 

Webshops

webshops - Webshops

webshop - Webshop

menuItems - Menu-items

webshopCustomer - Online klantgegevens

acceptWebshopCustomer - Online klant toevoegen

updateWebshopCustomer - Online klant bewerken

cancelWebshopCustomer - Online klant verwijderen

cancelWebshopContact - Online contactpersoon verwijderen

 

Apps

portal - Portalpagina

portalTotals - Portalaantallen en -totalen

dashboardTotals - Dashboardaantallen en -totaalbedragen

dashboard - Dashboardpagina

monthlyTurnoverTotals - Maandomzettotalen van één jaar

yearlyTurnoverTotals - Maandomzettotalen van alle jaren

dashboardDayTotals - Vandaagpagina van het dashboard

acceptSpoolerJob - Opdracht toevoegen aan API-spooler