Zoeken
 
Onze oplossing voor groothandel en onderhoudsbedrijven.
De standaard oplossing die voelt als maatwerk.

Kassaverkoop

Kassaverkoop Order-Direct kent een aantal onderdelen voor contante verkopen met een kassa. De kassaregistratie vindt dan plaats middels mutaties in één of meerdere kladkasboeken.

Betaalvenster

Het programma kan zo worden ingesteld dat op bepaalde computers, bijvoorbeeld aan een verkoopbalie, vóór het afdrukken van een faktuur of kassabon automatisch een scherm verschijnt waarin de betaalmethode(n) van de klant worden opgegeven, met de bijbehorende bedragen.

Kladkasboeken

In het programma worden kladkasboeken aangemaakt, één per kassa. In ieder kladkasboek worden de contante inkomsten en uitgaven van de bijbehorende kassa bijgehouden.

Bij het aanmaken van een contante faktuur wordt het faktuurbedrag steeds in het bijbehorende kladkasboek geboekt. Wijzigt u een faktuur, dan worden eventuele bijbehorende mutaties in het kladkasboek automatisch bijgewerkt.

De mutaties in ieder kladkasboek worden periodiek overgebracht naar het centrale kasboek. De mutaties worden dan automatisch uit het kladkasboek verwijderd. Vanuit het centrale kasboek kunnen de mutaties vervolgens worden geëxporteerd naar de boekhouding.

Bekijk hier de kladkasboeken.

Boeken in een kladkasboek

Behalve het direct invoeren en wijzigen van mutaties in een kladkasboek, kunnen ook losse boekingen worden aangemaakt, bijvoorbeeld bij incidentele uitgaven of afstortingen uit de kassa.

Bekijk hier hoe u boekt in een kladkasboek.

Kassatellingen

Tellingen van de inhoud van de diverse kassa's kunnen in Order-Direct worden vastgelegd. Na het invoeren van een telling controleert het programma of de getelde kassa-inhoud overeenkomt met de inkomsten en uitgaven sinds de laatste telling.

Bekijk hier de kassatelling.