Zoeken
 
Onze oplossing voor groothandel en onderhoudsbedrijven.
De standaard oplossing die voelt als maatwerk.

Relaties en prijsafspraken

Artikelbeheer In het relatiebestand van Order-Direct worden de gegevens van alle klanten, leveranciers, prospects en overige relatietypen vastgelegd, met contactpersonen, bedrijfssoorten, produktgroepen, opmerkingsregels en teksten.

Relaties

Naast de standaardgegevens, zoals het bedrijfsadres, faktuuradres, telefoonnummer, faxnummer en e-mail adres, kunnen voor iedere klant en leverancier een groot aantal instellingen worden vastgelegd, waaronder de kortingsgroep, BTW-nummer, betalingstermijn en de standaard betalingskorting.

Bij iedere relatie kunnen maximaal tien tekstregels worden ingevoerd met aanvullende informatie. In het geval van belangrijke informatie kunt u aangeven dat deze op het scherm moet worden getoond, telkens wanneer de relatie wordt opgevraagd binnen het programma.

Voor leveranciers is een vijftal tekstregels beschikbaar voor standaardopmerkingen op bestelbonnen.

Naast deze tekstregels zijn aan iedere relatie twee complete teksten gekoppeld met een onbeperkt aantal regels, één tekst met algemene informatie en de andere tekst met gevoelige informatie zoals wachtwoorden en IP-adressen.

Bekijk hier uw relaties.

Contactpersonen

Bij iedere relatie kan een onbeperkt aantal contactpersonen worden vastgelegd, met aanvullende gegevens als de afdeling, functie, telefoonnummers en e-mail adres.

Vanuit Order-Direct creëert u eenvoudig nieuwe e-mail berichten met gebruikmaking van de gegevens van een relatie en diens contactpersonen.

Relaties en contactpersonen.

Bedrijfssoorten en produktgroepen

Met bedrijfssoorten geeft u aan tot welke bedrijfstak een klant behoort. Een klant kan deel uitmaken van meerdere bedrijfssoorten. Bedrijfssoorten zijn handig bij het maken van selecties voor mailings, maar u kunt ook prijsafspraken voor een bedrijfssoort vastleggen en omzetoverzichten laten totaliseren per bedrijfssoort.

In geval van een leverancier kunt u diens produktgroepen bijhouden. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar leveranciers die een bepaald produkt voeren.

Bekijk hier de bedrijfssoorten en produktgroepen.

Artikelnummers van klanten

Sommige klanten maken gebruik van hun eigen artikelnummers. Order-Direct biedt de mogelijkheid om deze artikelnummers bij de klant vast te leggen zodat ze kunnen worden gebruikt en afgedrukt op alle verkoopbonnen voor die klant.

Alle artikelnummers van klanten.

Prijsafspraken

Order-Direct kent diverse methoden om prijsafspraken met klanten vast te leggen, uiteenlopend van afspraken die voor alle klanten gelden tot afspraken per bedrijfssoort en afspraken per klant afzonderlijk.

Deze methoden worden in combinatie met elkaar gebruikt. Het programma bepaalt steeds de meest gunstige conditie voor de betreffende klant en past deze toe, tenzij u een afspraak als 'exclusief' markeert.

Voor individuele artikelen en individuele klanten kunt u het toepassen van prijsafspraken (tijdelijk) uitschakelen.

Prijsafspraken klanten.

Brieven en standaard teksten

Order-Direct biedt de mogelijkheid tot het maken van eenvoudige brieven waarbij het centrale relatiebestand kan worden gebruikt. Binnen Order-Direct kunnen standaard teksten worden vastgelegd voor gebruik in brieven, mailings en offertes.

Bekijk alle brieven en standaardteksten.

Mailings

In dit onderdeel maakt u mailings aan, gebaseerd op een brief- of standaard tekst. De selectie van adressen gebeurt op uiteenlopende manieren.

Behalve brieven kunnen ook adreslijsten en etiketten worden afgedrukt. Daarnaast biedt het onderdeel de mogelijkheid tot het verzenden van mailings per e-mail.

Mailings kunnen worden bewaard als bedrijfssoort of produktgroep, zodat ze later weer kunnen worden opgeroepen.

Mailings gebaseerd op een brief-of standaard tekst.