Zoeken
Pagina's
 
Onze oplossing voor groothandel en onderhoudsbedrijven.
De standaard oplossing die voelt als maatwerk.

Kassaverkoop

Kassaverkoop

Order-Direct ondersteunt contante verkopen met een kassa. De kassaregistratie gebeurt dan met mutaties in één of meer kladkasboeken.

Betaalvenster

Het programma kan zo worden ingesteld dat vóór het afdrukken van een factuur of kassabon automatisch een scherm verschijnt met de betaalmethoden van de klant en de bijbehorende bedragen.

Betaalvenster

Kladkasboeken

In het programma worden kladkasboeken aangemaakt, één per kassa. In ieder kladkasboek worden de contante inkomsten en uitgaven van de bijbehorende kassa bijgehouden.

Bij het aanmaken van een contante faktuur wordt het faktuurbedrag steeds in het bijbehorende kladkasboek geboekt. Wijzigt u een faktuur, dan worden eventuele bijbehorende mutaties in het kladkasboek automatisch bijgewerkt.

De mutaties in ieder kladkasboek worden periodiek overgebracht naar het centrale kasboek. De mutaties worden dan automatisch uit het kladkasboek verwijderd. Vanuit het centrale kasboek kunnen de mutaties vervolgens worden geëxporteerd naar de boekhouding.

Kladkasboeken

Boeken in een kladkasboek

Behalve het direct invoeren en wijzigen van mutaties in een kladkasboek, kunnen ook losse boekingen worden aangemaakt, bijvoorbeeld bij incidentele uitgaven of afstortingen uit de kassa.

Boeken in een kladkasboek

Kassatellingen

Tellingen van de inhoud van de diverse kassa's kunnen in Order-Direct worden vastgelegd. Na het invoeren van een telling controleert het programma of de getelde kassa-inhoud overeenkomt met de inkomsten en uitgaven sinds de laatste telling.

Kassatellingen