Zoeken
Pagina's
 
Onze oplossing voor groothandel en onderhoudsbedrijven.
De standaard oplossing die voelt als maatwerk.

Debiteurenbewaking

Debiteurenbewaking

Order-Direct registreert de gang van zaken rondom debiteurenbewaking aan de hand van een aantal zelf in te stellen fasen.

Instellingen

Bijvoorbeeld ‘eerste herinnering' tot ‘uit handen geven ter incasso'. U geeft zelf op na welke periode debiteuren overgaan naar een volgende fase.

Instellingen aanmaningen

Aanmaningen en herinneringen

Het programma houdt voor iedere debiteur diens huidige fase bij en genereert met behulp van het onderdeel overzicht aanmaningen de bijbehorende aanmaningen en herinneringen.

In een apart tekstvenster legt u per debiteur de gemaakte betalingsafspraken vast.

Overzicht aanmaningen en herinneringen

Betalingen

Is een factuur betaald, dan geeft u dit aan in Order-Direct door de faktuur als betaald te markeren of, in geval van een deelbetaling, door bij de faktuur het betaalde bedrag in te voeren. U kunt betalingsoverzichten opvragen van een zelf in te stellen periode.

Betalingen