Zoeken
Pagina's
 
Onze oplossing voor groothandel en onderhoudsbedrijven.
De standaard oplossing die voelt als maatwerk.

Vrije velden

Vrije velden Met deze modules worden de beschikbare standaardgegevens bij een gegevenssoort uitgebreid met eigen velden die specifiek gericht zijn op uw bedrijfstak.

Vrije velden

De eigenschappen van alle benodigde vrije velden worden vastgelegd in het onderdeel 'Vrije velddefinities'.

Er zijn momenteel zes modules met vrije velden beschikbaar: voor artikelen, relaties, machines, reparatiebonnen en keuringen.

Pas hier de vrije velden aan.

Vrije artikelvelden

Vrije artikelvelden worden gebruikt bij het bewerken van artikelen, bij de export van artikellijsten naar Excel, in definities van artikeletiketten, als bladwijzers in Word-sjablonen en op de afdrukken en e-mails van inkoop- en verkoopbonnen.

De veldwaarden worden ook getoond in het zoekvenster voor artikelen en bij het bekijken van een artikel.

Met de module 'Externe bestanden' kunnen vrije artikelgegevens worden geïmporteerd uit een Excelbestand.

Pas hier de vrije velden aan op een artikel.

Vrije relatievelden

Vrije relatievelden worden gebruikt bij het bewerken van een relatie, bij het exporteren van adreslijsten naar Excel, in definities van adresetiketten en als bladwijzers in Word-sjablonen.

De vrije veldwaarden worden getoond in het zoekvenster voor relaties en bij het bekijken van een relatie.

Met de module 'Externe bestanden' worden vrije relatiegegevens geïmporteerd uit een Excelbestand.

Pas hier de vrije velden aan voor relaties.

Vrije machinevelden

Vrije machinevelden worden gebruikt bij het bewerken van machines, bij de export van machinelijsten naar Excel, in definities van machine-etiketten en als bladwijzers in Word-sjablonen.

De vrije veldwaarden worden ook getoond in het zoekvenster voor machines.

Met de module 'Externe bestanden' worden vrije machinegegevens geïmporteerd uit een Excelbestand.

Pas hier de vrije velden aan voor machines.

Vrije reparatievelden

Vrije reparatievelden worden gebruikt bij het bewerken van reparatiebonnen, bij de export van reparatielijsten naar Excel en in definities van reparatie-etiketten.

De vrije veldwaarden worden ook getoond in het zoekvenster voor reparatiebonnen.

Met de module 'Externe bestanden' worden vrije reparatiegegevens geïmporteerd uit een Excelbestand.

Pas hier de vrije velden aan voor reperatiebonnen.

Vrije keuringsvelden

Vrije keuringsvelden worden gebruikt bij het vastleggen van keuringsgegevens op reparatiebonnen en in definities van keuringsetiketten.

Met de module 'Externe bestanden' worden vrije keuringsgegevens geïmporteerd uit een Excelbestand.

Pas hier de vrije keuringsvelden aan.

Vrije notitievelden

Vrije notitievelden worden gebruikt in het onderdeel notities.

Pas hier de vrije velden aan voor notities.