https://www.order-direct.nl/producten/modules/vrije-velden
Zoeken
Winkelmandje

Vrije velden

Vrije velden Met deze modules worden de beschikbare standaardgegevens bij een gegevenssoort uitgebreid met eigen velden die specifiek gericht zijn op uw bedrijfstak.

De eigenschappen van alle benodigde vrije velden worden vastgelegd in het onderdeel 'Vrije velddefinities'.

Er zijn momenteel zes modules met vrije velden beschikbaar: voor artikelen, relaties, machines, reparatiebonnen en keuringen.

Vrije velddefinities

Vrije artikelvelden

Vrije artikelvelden worden gebruikt bij het bewerken van artikelen, bij de export van artikellijsten naar Excel, in definities van artikeletiketten, als bladwijzers in Word-sjablonen en op de afdrukken en e-mails van inkoop- en verkoopbonnen.

De veldwaarden worden ook getoond in het zoekvenster voor artikelen en bij het bekijken van een artikel.

Met de module 'Externe bestanden' kunnen vrije artikelgegevens worden geïmporteerd uit een Excelbestand.

Vrije artikelvelden

Vrije relatievelden

Vrije relatievelden worden gebruikt bij het bewerken van een relatie, bij het exporteren van adreslijsten naar Excel, in definities van adresetiketten en als bladwijzers in Word-sjablonen.

De vrije veldwaarden worden getoond in het zoekvenster voor relaties en bij het bekijken van een relatie.

Met de module 'Externe bestanden' worden vrije relatiegegevens geïmporteerd uit een Excelbestand.

Vrije relatievelden

Vrije machinevelden

Vrije machinevelden worden gebruikt bij het bewerken van machines, bij de export van machinelijsten naar Excel, in definities van machine-etiketten en als bladwijzers in Word-sjablonen.

De vrije veldwaarden worden ook getoond in het zoekvenster voor machines.

Met de module 'Externe bestanden' worden vrije machinegegevens geïmporteerd uit een Excelbestand.

 

Vrije machinevelden

Vrije reparatievelden

Vrije reparatievelden worden gebruikt bij het bewerken van reparatiebonnen, bij de export van reparatielijsten naar Excel en in definities van reparatie-etiketten.

De vrije veldwaarden worden ook getoond in het zoekvenster voor reparatiebonnen.

Met de module 'Externe bestanden' worden vrije reparatiegegevens geïmporteerd uit een Excelbestand.

Vrije reparatievelden

Vrije keuringsvelden

Vrije keuringsvelden worden gebruikt bij het vastleggen van keuringsgegevens op reparatiebonnen en in definities van keuringsetiketten.

Met de module 'Externe bestanden' worden vrije keuringsgegevens geïmporteerd uit een Excelbestand.

Vrije keuringsvelden

Vrije notitievelden

 

Vrije notitievelden worden gebruikt in het onderdeel notities.

 


Werkzaamheden       Artikelvariaties