https://www.order-direct.nl/producten/modules/koppeling-met-webshops
Zoeken
Winkelmandje

Koppeling met Webshops

Koppeling met Webshops Met deze module maakt u een bestand aan met artikelen die deel uitmaken van een online productcatalogus of Webwinkel op het Internet. De catalogus of Webwinkel wordt steeds bijgewerkt vanuit Order-Direct en online bestellingen kunnen als orderbevestigingen worden geïmporteerd.  

Menu-items

De navigatiestructuur van de Webwinkel wordt binnen Order-Direct opgezet en vastgelegd middels menu-items. Bij ieder menu-item geeft u aan welke online artikelen eraan zijn gekoppeld, en in welke volgorde. Ook de omschrijvingen van de menu-items kunnen in meerdere talen worden ingevoerd.

 

Online artikelen

Deze artikelen worden geselecteerd in het artikelbestand van Order-Direct en in het onderdeel Online artikelen voorzien van aanvullende gegevens, zoals een begeleidende tekst (in één of meerdere talen), een mogelijk afwijkende prijs en een voorraadindicatie.

 

    

In dit onderdeel worden ook één of meerdere afbeeldingen aan ieder artikel gekoppeld.

Vaste klanten

In het relatiebestand van Order-Direct kunnen klanten worden aangewezen als vaste klanten in de Webwinkel. Bij deze vaste klanten worden een gebruikersnaam en wachtwoord vastgelegd, waarmee zij in de Webwinkel kunnen inloggen.

Bijwerken van de Webwinkel

Vervolgens kan de Webwinkel worden bijgewerkt vanuit Order-Direct. Afhankelijk van het type Webwinkel gebeurt dit door het aanmaken van exportbestanden die vervolgens in de Webwinkel worden ingelezen, of rechtstreeks in de database van de Webwinkel.

Momenteel heeft Order-Direct een koppeling met de Webshops van Syveon en CM Specialist.

 

Importeren van online bestellingen

Bestellingen die door klanten zijn geplaatst in de Webwinkel worden per e-mail verzonden aan de eigenaar van de Webwinkel. Bij het e-mailbericht is een tekstbestand gevoegd dat in Order-Direct kan worden ingelezen als orderbevestiging.

Automatisch bijwerken van de voorraad

Beschikt u over de Webshop van Syveon, dan kunt u de voorraad van de artikelen in uw Webshop automatisch laten bijwerken vanuit Order-Direct zodra hier de voorraad van een artikel wijzigt.

In de Webshop kan dan steeds de actuele voorraad bij een artikel worden getoond, of in plaats daarvan een vooraadindicatie zoals 'ruimschoots op voorraad', 'beperkt voorradig' of 'moet besteld worden'.

Automatisch bijwerken van de online order status

U kunt de online status van de klantorders in de Webshop voortaan steeds automatisch laten aanpassen vanuit Order-Direct. Hiertoe is een veld voor de orderstatus toegevoegd aan het onderdeel 'Orderbevestiging'.

Bij het aanpassen van deze orderstatus wordt de aanpassing meteen zichtbaar in de Webshop voor de klant.

De orderstatus wordt ook aangepast, in Order-Direct én in de Webshop, bij het wijzigen van de verzendstatus van de verzendbon en bij het aanmaken van de faktuur.

U kunt de faktuur van een online order als pdf-bestand laten uploaden naar de Webshop. De klant kan de faktuur dan inzien.


Externe bestanden Serienummers