https://www.order-direct.nl/producten/inkoop
Zoeken
Winkelmandje

Inkoop

Inkoop De inkoop plaatst bestellingen van artikelen bij leveranciers en zorgt ervoor dat deze bestellingen op tijd worden geleverd. Een artikel wordt besteld wanneer een klant er specifiek om vraagt en om de voorraad op peil te houden of te brengen.

De inkoopfuncties van Order-Direct zijn gekoppeld met de rest van het programma. Zo verschijnt bij het opvragen van een klant voor wie bestelde artikelen zijn binnengekomen een melding op het scherm dat de artikelen kunnen worden uitgeleverd.

Losse bestellingen

Een 'losse bestelling' kan worden gezien als een herinnering dat een bepaald artikel besteld moet gaan worden. Het artikel staat dan nog niet daadwerkelijk in bestelling, maar de losse bestelling kan wel eenvoudig op een bestelbon (zie onder) worden geplaatst. Het gebruik van losse bestellingen is bedoeld voor bedrijven met een aparte inkoopafdeling waar geen gebruik wordt gemaakt van een besteladvies dat is samengesteld op basis van de voorraad.

Losse bestellingen

Bestelbonnen

Een bestelbon bevat artikelen die besteld moeten worden bij een bepaalde leverancier. Zo'n bestelbon wordt meestal per fax of per e-mail naar de leverancier gestuurd. Op de bestelbon is plaats voor een tekst met aanvullende opmerkingen en eventueel een afwijkend afleveradres.

Bestelbonnen worden aangemaakt door de bestelregels in te typen, vanuit eerder ingevoerde 'losse' bestellingen of vanuit het besteladvies.

Bestelbon

Expeditie

In het onderdeel Expeditie worden de door een leverancier geleverde bestellingen binnengeboekt. Dit is voor andere programmaonderdelen het teken dat deze artikelen kunnen worden uitgeleverd aan klanten.

Inkoopfakturen

De van uw leveranciers ontvangen fakturen voert u in als inkoopfakturen in Order-Direct.

Naast artikelen kunt u op inkoopfakturen ook door de leverancier berekende bijkomende kosten vastleggen zoals verzendkosten en handlingkosten.

Hiertoe maakt u bijbehorende kostensoorten aan. Verschillende kostensoorten kunnen worden opgenomen in één kostengroep.

Op een inkoopfaktuur kunnen ook alleen maar kosten worden vastgelegd zoals computerkosten, autokosten en huur.

De artikel- en/of kostenregels op een inkoopfaktuur verwijzen vaak naar één of meer voorafgaande bestelbonnen voor dezelfde leverancier.

Inkoopfaktuur

Relaties en prijsafspraken Inkoopoverzichten