https://www.order-direct.nl/onze-software/modules/koppeling-met-boekhouding
Zoeken

Koppeling met boekhouding

Koppeling met boekhouding

Deze module bevat koppelingen met diverse boekhoudpakketten.

Vanuit journaalposten, maar ook vanuit de Order-Direct crediteur- en debiteurengegevens kunnen facturen voor de inkoop en de verkoop (of kasmutaties) direct worden doorgeboekt naar het boekhoudpakket dat u gebruikt.

De betalingen kunnen in Order-Direct worden bijgewerkt door middel van het importeren van verkoop- en inkoopfacturen. Hierdoor kan er aanzienlijk veel tijd worden bespaard, vooral wanneer het om grote aantallen fakturen en kasmutaties gaat.

Koppeling met boekhouding order-direct


Meerdere filialen Externe bestanden