Zoeken

Onze apps

Artikelbeheer

Met onze is apps is het mogelijk om met alle mobiele apparaten op afstand te werken.

Dashboard app 

Met onze werkbon app is het mogelijk om werkbonnen aan te maken, te bewerken en klanten te laten ondertekenen, ook is het mogelijk om foto’s van de opdracht toe te voegen.

Bij het toevoegen van artikelen kan de volgende extra informatie getoond worden , prijs, afbeelding, voorraad. 
Zelf de mogelijkheid van onze app ervaren neem contact met ons op.

Artikelconfiguraties (samengestelde artikelen)

Aan een artikel (hoofdartikel) kan een reeks van andere artikelen (subartikelen) worden gekoppeld in de vorm van een artikel­configuratie. Plaatst u het hoofdartikel op een verkoopbon, dan worden automatisch alle bijbehorende subartikelen op die bon geplaatst. Dit is handig bij samengestelde artikelen en gangbare combinaties van artikelen, zoals een computerconfiguratie of de verwijderingsbijdrage bij elektrisch gereedschap. Een configuratie kan ook tekstregels bevatten.

dashboard app maandomzet

Merken

Bij ieder artikel kunt u een merk vastleggen om gerichter te kunnen zoeken naar een artikel. U kunt dan ook omzet­overzichten opvragen getotaliseerd per merk, prijsafspraken vastleggen gebaseerd op een merk en lijsten samenstellen van de artikelen van een bepaald merk.

artikelbeheer software mkb

X-codes

Artikelen die slechts tijdelijk in het artikelbestand zijn opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze eenmalig voor een bepaalde klant worden besteld, worden aangeduid met een speciale artikelcode die begint met de letter ‘X'. Deze ‘X-codes' blijven in het bestand aanwezig zolang ze in gebruik zijn. Daarna worden ze opgeschoond naar de historie.

mkb software artikelbeheer

Bedrijfsruimten en lokaties

Binnen Order-Direct kunt u bedrijfsruimten vastleggen. Een artikel kan één of meerdere lokaties hebben in zo'n bedrijfsruimte. Na het oproepen van een artikel worden automatisch de bijbehorende lokaties getoond. Doordat u bij iedere bedrijfsruimte een kleur kunt instellen is snel te zien waar een artikel zich bevindt.

Test

Test 2