https://www.order-direct.nl/9-hoe-maak-ik-een-creditnota-voor-een-klant-aan/f24c1
Zoeken
Winkelmandje

Start het onderdeel Verkoop > Faktuur op.

Voer in het tabblad 'Faktuurregels' de artikelen in, echter met negatieve aantallen.
Het programma beschouwt de faktuur dan als een creditnota.