https://www.order-direct.nl/30-hoe-maak-ik-een-verkoopfaktuur-aan-op-een-ontbrekend-nummer/f45c1
Zoeken
Winkelmandje

Zorg dat niemand fakturen kan aanmaken op andere computers.

Start het onderdeel Instellingen > Programma > Algemeen op en selecteer het tabblad 'Nummers'.

Noteer het huidige faktuurnummer

Zet het faktuurnummer terug naar het ontbrekende nummer.

Klik op OK.

Maak een nieuwe faktuur aan; deze faktuur krijgt het ontbrekende faktuurnummer. Sla de nieuwe faktuur op.

Start het onderdeel Instellingen > Programma > Algemeen weer op, selecteer het tabblad 'Nummers' en zet het faktuurnummer weer naar het zojuist opgeschreven nummer. Klik op OK.

Ook op andere computers kunnen nu weer fakturen worden aangemaakt.