Zoeken
Pagina's
 
Onze supportafdeling is op verschillende manieren bereikbaar.
Gebruik het menu aan de linkerkant voor meer informatie.

Start het onderdeel Administratie > Overzichten > Betalingen op.

Geef in het optievenster (F9) aan of het om de betaling van een verkoop- of inkoopfaktuur gaat.

Geef in het hoofdvenster een periode op met daarin de betaaldatum
van de betreffende betaling en voer de bijbehorende klant of leverancier in. Alle betalingen van of aan de klant of leverancier in de ingestelde periode worden nu getoond.

Selecteer de te verwijderen betaling, klik op de knop met het rode kruis in de knoppenbalk ('Verwijderen') en beantwoord de vraag met 'Ja'.

De betaling is nu ongedaan gemaakt en kan opnieuw worden geïmporteerd of ingevoerd.