https://www.order-direct.nl/17-prijsafspraken-worden-niet-toegepast-bij-artikelen-op-reparatiebonnen/f32c1
Zoeken
Winkelmandje

Start het onderdeel Instellingen > Programma > Machines > Reparaties op.

Selecteer het tabblad 'Diversen'.

Schakel het selectievakje 'Netto prijzen' uit.

Klik op 'OK' om het onderdeel te sluiten