https://www.order-direct.nl/16-hoe-kan-ik-steeds-automatisch-een-lege-regel-laten-toevoegen-bij-het-maken-van-een-bon/f31c1
Zoeken
Winkelmandje

Start het onderdeel Instellingen > Gebruikers > Algemeen op.

Selecteer het tabblad 'Bonnen'.

Activeer het selectievakje 'Automatisch lege regel toevoegen'.

Klik op 'OK' om het onderdeel te sluiten

Deze optie dient per gebruiker afzonderlijk te worden ingesteld.