https://www.order-direct.nl/15-hoe-wijzig-in-de-code-van-een-artikel/f30c1
Zoeken
Winkelmandje

Start het onderdeel Artikelen > Bewerken > Artikelen op

Vraag het artikel op aan de hand van diens huidige artikelcode.
Druk op Shift+F2
Er verschijnt nu een apart venster waarin u de nieuwe artikelcode invoert.

Klik op 'OK' om dit venster te sluiten

Komt de ingevoerde code reeds voor bij een ander artikel, dan vraagt het programma of beide artikelen moeten worden samengevoegd onder de nieuwe code.